X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége

2007.08.08.

2007. szeptember 1-től ismét változik a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogállása (könyvelés, adótanácsadás)

1. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) meghatározott módon és eljárások keretében szerezhetik meg tisztségüket. A Gt. alapján az alapítóknak már a társasági szerződésben ki kell jelölniük az alapításkor a vezető tisztségviselőket, ezt követően főszabályként a vezető tisztségviselőket a társaság legfőbb szerve választja, kivéve, ha a Gt. az egyes gazdasági társasági formákra vonatkozóan eltérő rendelkezést tartalmaz (pl. taggyűlés az ügyvezető választásának jogkörét a felügyelőbizottságra ruházhatja át). A Gt. 22. § (2) bekezdése alapján a vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy a Gt-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A 2007. szeptember 1-jétől hatályba lépő Gt. módosítás alapján választás szerint a munkaviszonyra irányadó szabályok is alkalmazhatóak, viszont ez a módosítás nem érinti jelen tájékoztató tartalmát. A Gt. azonban nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a tisztség megszerzésére megbízási szerződéses jogviszony alapján kerülhetne sor, azaz a Gt. rendelkezéseinek megfelelően megszerzett vezető tisztségviselői „pozíció” keletkezéséhez nincs szükség újabb szerződés (megbízási szerződés) megkötésére. Mivel a gazdasági társaság vezető tisztségviselője jogszabály alapján választott tisztségviselőnek tekinthető (függetlenül attól, hogy őt a társaság tagjai választják, vagy a társasági szerződésben jelölik ki), ezért tevékenysége a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja törvény) 24. § (1) bekezdése alapján nem önálló tevékenységnek minősül. Az adójogi megítélés független attól, hogy a társasági jogi jogviszony a Gt-ben nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az adójogi megítélés független attól is, hogy a vezető tisztségviselő a társaság tagja-e vagy sem. A Gt. 119. § (1) bekezdése alapján „a tagok által –nem választott tisztségviselőként – végzett személyes munkavégzés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul.” A Gt. 91. § (2) bekezdése alapján „nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.” A vezető tisztségviselői tevékenység ellátása a fenti szabályok alapján akkor sem minősülhet önálló tevékenységnek, ha arra külön szerződést (is) kötnek. Tehát a választott tisztségviselő ilyen minőségben kifejtett személyes munkavégzése/tevékenysége nem minősülhet az Szja törvény 16. § (1) bekezdésében szereplő „külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatásnak”. 2. Amennyiben a társaság tisztségviselője, szigorúan csak az ilyen minőségben kifejtett tevékenységének ellátásán felül megbízási szerződés alapján egyéb feladatokat is ellát, akkor ez a tevékenysége önálló tevékenységnek tekinthető az Szja törvény 16. § (1) bekezdése alapján. (adótanácsadás, könyvelés)

kommentek: 0 db
Hozzászólok