X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Az adomány áfa mentességéről

2007.01.21.

Ha az adomány közhasznú vagy kiemelten közhasznú szervezet részére történik áfa mentesen adható (adótanácsadás)

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (áfa-törvény) 7.§ (3) bekezdés a) pontja értelmében nem minősül termékértékesítésnek a közcélú adomány. Ezek szerint a közcélú adományozás kapcsán nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség. Az áfa-törvény 13.§ (1) bekezdés 34. pontja értelmében közcélú adomány: az egyház, a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatott természetbeni adomány, amennyiben azt a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény adóalapot csökkentő tételnek minősíti, vagy annak minősítené akkor, ha az adományozó a társasági adó alanya lenne, függetlenül attól, hogy az adóalap-csökkentés lehetőségét ténylegesen igénybe lehet-e venni. A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (1) bekezdés z) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az adomány. A társasági adóról szóló törvény adomány fogalmába (4.§ 1/a.) beletartozik a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélküli szolgáltatás bekerülési értéke. Feltétel továbbá, hogy a jogügyletre vonatkozó dokumentum, körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, közérdekű célt. Valamint feltétel az is, hogy az adomány nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túli vagyoni előnyt az adományozónak. Ha az adóalany kötelezettséget vállalt közérdekű célra a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 593.§-596.§-a szerint, valamint a közcélú adomány az előzőekben kifejtetteknek is megfelel, az áfa-törvény 7.§ (3) bekezdése szerint nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség. Amennyiben az adományozás nem felel meg a fentiekben részletezett feltételeknek, az átadás után akkor sem keletkezik áfa fizetési kötelezettség a 7.§ (1) bekezdés a) pontja és a bekezdés zárófordulata alapján, ha az átadandó termék beszerzéséhez esetleges felújításához, átalakításához nem kapcsolódott korábban az átadónál levonható áfa. További esetekben áfa fizetési kötelezettség keletkezik.

kommentek: 0 db
Hozzászólok