X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Cégautóadó ingyenes használat esetén

2011.04.20.

A kft. tulajdonában nincs személygépkocsi. A munkavállalók magánautóval történő munkába járásához és a magánautó munkavégzéshez történő esetleges használatához a kft. költségtérítést nem nyújt. Előfordul azonban, hogy a (munkavégzéshez kapcsolódó) parkolást végző céges telefonnal rendelkezik. Így annak költsége a kft. telefonszámláján jelenik meg. Mi a helyes könyvelés ilyen esetben? Keletkeztet-e a mobil parkolási költség elszámolása cégautóadó-fizetési kötelezettséget? Áfa szempontjából hogyan kezelendő a parkolási költség? Mi a helyzet, ha a magánautóhoz kapcsolódó parkolási díj, autópálya-használati díj nem a mobiltelefon-számlán, hanem a cég által kötött szerződés alapján egy mobilparkolást szolgáltató cég számláján jelenik meg költségként?

Elöljáróban meg kell jegyezni, nem a vállalkozási tevékenységhez igénybe vett személygépkocsi parkolási díjának, autópálya-használati díjának az elszámolása jelent gondot, hanem az, hogy a magánszemélynek kell-e cégautóadót fizetnie vagy nem kell.

Kezdjük a könnyebbel, a számviteli elszámolással.

A számviteli előírások szerint a vállalkozási tevékenységhez (a munkavégzéshez) igénybe vett személygépkocsival kapcsolatos költségek (így a parkolási díj, a tevékenységgel arányos autópálya-használati díj is) a költségnemszámlákon elszámolhatók (az adott esetben az igénybe vett szolgáltatások költségei között). Ha ezen igénybevételért külön nem kell fizetni, akkor azt térítés nélkül kapott szolgáltatás piaci értékén a rendkívüli bevételekkel szemben kell igénybe vett szolgáltatásként elszámolni.

A telefonszámlában kimutatott parkolási díjat - ha azt a magánszemély nem téríti meg, akkor - a számla alapján az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell elszámolni. Hasonló módon kell eljárni akkor is, ha azt a kft. felé - külön szerződés alapján - a mobilparkolást biztosító cég számlázza. [Itt kell megjegyezni, az Áfa-tv. 124. §-a (2) bekezdésének e) és f) pontja alapján sem a parkolási díj, sem az autópálya-használati díj áfája nem vonható le, így azt a díjjal együtt kell könyvelni!]

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/C. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a magánszemély tulajdonában álló vagy általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi esetében, ha a személygépkocsi átengedése ingyenesen történik, akkor a cégautóadó-fizetési kötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a költség elszámolása megtörtént. És ez igaz akkor is, ha a költséget az ingyenes szolgáltatást igénybe vevő viseli!

A Gjt. 17/B. §-a alapján a cégautóadó alanya a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa.

A hivatkozottak alapján a parkolási díj, az autópálya-használati díj akkor jelenik meg a kft. elszámolásaiban, amikor a munkavállaló a személygépkocsiját a tevékenysége elvégzéséhez használja, amikor térítés nélküli szolgáltatást nyújt a munkáltatójának. Ebből viszont az következik, hogy a magánszemély gépkocsi-tulajdonosnak cégautóadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.

Ennek elkerülése érdekében célszerű a látszatát is elkerülni annak, hogy a munkáltató akár térítés nélkül, akár térítés ellenében (de nem kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazásra, illetve nem saját gépjárművel történő munkába járáshoz) veszi a munkavállaló személygépkocsiját igénybe. Ezért célszerű - a kérdésben leírt esetben -, ha a cég a mobiltelefon-számlában, illetve a mobilparkolást szolgáltató cég számlájában felszámított parkolási díjat, autópálya-használati díjat - mint közvetített szolgáltatást - a munkavállaló felé továbbszámlázza az áfa felszámításával. Ez esetben a bejövő számlában lévő parkolási díj, autópálya-használati díj áfa nélküli értékét a 815. számlán számolja el, a rá jutó áfát pedig levonásba helyezi, ugyanekkor a továbbszámlázott összeg áfa nélküli értékét a közvetített szolgáltatás árbevételeként, az áfát pedig fizetendő áfaként mutatja ki.

kommentek: 0 db
Hozzászólok