X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Minimálbér-kötelező bérminimum 2009-ben

2009.02.02.

Mennyi lett a minimálbér és a kötelező bérminimum 2009. január 1.-től?
A Minimálbér és a kötelező bérminimum 2009-ben
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2009. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 71 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 16 500 forint, napibér alkalmazása esetén 3290 forint, órabér alkalmazása esetén 411 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) 2009. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 87 000 forint, hetibér alkalmazása esetén
20 000 forint, napibér alkalmazása esetén 4000 forint, órabér alkalmazása esetén 500 forint;
b) 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig havibér alkalmazása esetén 87 500 forint, hetibér
alkalmazása esetén 20 100 forint, napibér alkalmazása esetén 4030 forint, órabér alkalmazása
esetén 503 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő
teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének
(tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2009. január 1-jétől 71 500 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege
ba) 2009. január 1-jétől 87 000 forint,
bb) 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig 87 500 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben,
b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)-(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő
mértékével arányosan csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve
annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.
3. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2009. január
- a 2. § (2) bekezdés b) pontjában és a 2. § (3) bekezdés bb) pontjában foglalt szabályt első
ízben a 2009. július - hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a közalkalmazottat és a közszolgálati jogviszonyban állót,
c) személyi alapbéren közalkalmazottak esetében illetményt, közszolgálati jogviszonyban
állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm.

legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

kommentek: 0 db
Hozzászólok