X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Pénzeszközátadás illetéke

2011.04.20.

A kft. pénztárából visszafizetési kötelezettség nélkül pénzeszközt ad át egy másik kft.-nek. A pénzeszköz átadásáról írásbeli megállapodás születik. Kell-e illetéket fizetni a pénzeszközátadás után?

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (Itv.) rögzített szabályozás - a legtöbb adótörvényhez hasonlóan - úgy épül fel, hogy illetéknemenként meghatározza, hogy mely vagyontárgyak, milyen módon történő megszerzése esik az adott illeték nem tárgyi hatálya alá: mikor keletkezik illetékkötelezettség. E rendelkezéseket tartalmazza az Itv. 11. §-a az ajándékozási illeték vonatkozásában.

Az illetékkötelezettség azonban nem azonos az illetékfizetési kötelezettséggel. Ez jól látható az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14. §-ában, mely az adókötelezettség egyik részelemeként jelöli meg az adó megfizetését. A vagyonszerzőt tehát az illetékfizetési kötelezettségen kívül egyéb, az adójogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek is terhelhetik (pl. az Itv. 91. §-a szerint bejelentés).

A törvény - szintén valamennyi adójogszabályhoz hasonlóan - az adott illetéknem hatálya alá tartozó vagyonszerzések tekintetében főszabályként rögzíti a fizetési kötelezettséget, illetve ez alól kivételként egyes speciális esetekre mentességet állapít meg. Az idézett rendelkezések tehát nem mondanak ellent egymásnak, mindösszesen az illetékkötelezettség különböző aspektusaira vonatkoznak.

Ezzel kapcsolatban azonban az is elmondható, hogy ha egy jogszabályon belül egy általánosan érvényesülő és egy speciális helyzetre vonatkozó szabály egymásnak ellentmond, a speciális helyzet bekövetkezte esetén a speciális szabályokat kell alkalmazni.

Mindebből az következik, hogy a kérdésben leírt pénzeszközátadás után az Itv. 17. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján nem kell illetéket fizetni, azonban mivel az ügylet - az Itv. 11. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján - az ajándékozási illeték hatálya alá esik, azt - az Itv. 11. §-ának (2) és 91. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel - az állami adóhatósághoz be kell jelenteni.

(Zárójelben megjegyezzük, a pénztárból visszafizetési kötelezettség nélküli pénzeszköz átadás/átvétel nem ajánlott, mert abból hátrányos következtetések vonhatók le! A pénz átadójánál a társasági adó alapja megállapítása során tekintettel kell lennie a Tao-tv. 3. számú melléklete A/13. pontjában foglaltakra is.)

kommentek: 0 db
Hozzászólok