X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Számla e-mailen PDF formában

2011.04.20.

A szállítónk e-mailen PDF formában kívánja a továbbiakban a számlát részünkre megküldeni. Helyesen jár el?

A rövid válasz az, hogy nem jár el helyesen!

A hatályon kívül helyezett rendelkezés: "A számlázóprogramnak a számla adattartamának papírra nyomtatása során biztosítani kell, hogy a számla eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethető és eredeti példányként csak 1 példányban legyen nyomtatható."

A hivatkozott rendelkezés hatályon kívül helyezése csak annyit jelent, hogy 2010. 09. 27-től nem követelmény a számla példányainak a megkülönböztetése. A hatályon kívül helyezéssel azonban nem változtak az elektronikus úton előállított és elektronikus úton továbbított számlákkal szembeni követelmények, amelyeket egyébként az Áfa-tv. 175. §-a tartalmaz.

Az Áfa-tv. 175. §-ának (1) bekezdése szerint számlát elektronikus úton kibocsátani, illetőleg ilyen alapon rendelkezésre álló számlára az Áfa-tv.-ben szabályozott jogot alapítani kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított. Ezen követelményeknek való megfelelés érdekében az elektronikus úton kibocsátott számlát

- legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni, vagy

- az elektronikus adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatként kell létrehozni és továbbítani.

Mivel az elektronikus úton kibocsátott számla alapján lehet az előzetesen felszámított áfát a számla címzettjénél levonásba helyezni, az Áfa-tv. követelményeinek nemcsak a számla kibocsátójánál kell teljesülnie, hanem a számla fogadójánál, a számla címzettjénél is.

Az érkező számlát mind az adótörvényi, mind a számviteli törvényi előírások szerint hosszabb időszakon (5, illetve 8 év) keresztül meg kell őrizni. Nyilvánvaló, hogy az elektronikus úton érkező számlát elektronikus dokumentumként kell megőrizni oly módon, amely kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. [A digitális archiválás szabályairól részletesen a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezik.]

kommentek: 0 db
Hozzászólok