X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Meddig kell a TEÁOR kódokat módosítanunk?

2009.01.19.

Az elmult egy évben sokféle információ került napvilágra azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogyan kell a teáor kódokat módosítani a társasági szerződésben. A 2009.évi törvényi szabályozás véget vet a bizonytalanságnak és meghatározza a szükséges eljárásokat.


A TEÁOR- és a szakmakód átváltásával kapcsolatos teendők

2008. január 1-jétől teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi európai uniós tagállamban a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának rendszeréről szóló európai tanácsi rendelet.

Ennek következtében a TEÁOR (tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere) és a magánszemélyek, egyéni vállalkozók által alkalmazandó szakmakód struktúra jelentősen megváltozott.

A 2008. december 27-én hatályba lépett 2008. évi XCVI. törvény 24. §-ában foglaltak véglegesítik a TEÁOR- és a szakmakódok átsorolásának határidejét. Az új eljárás szerint sem a társasági szerződést, sem a vállalkozói igazolványt nem kell módosítani, az APEH nyilvántartásban viszont át kell vezetni az új TEÁOR-, illetve szakmakódokat. Az esetek mintegy felében azonban az átsorolást automatikusan nem, csak az adózók közreműködésével lehet elvégezni.

Elsőként azt kell eldönteni, hogy az adott adózónak ezzel kapcsolatban van-e valamilyen teendője.

- Azok az adózók, akik 2008. év során kezdték a tevékenységüket, már az új kódok alapján kerültek nyilvántartásba, tehát nekik ezzel kapcsolatban nincs teendőjük.

- A 2008. év előtt bejelentkezett adózók közül sincs teendője annak, akinek már valamennyi kódja konvertálásra került. Ez egyrészt az adózó közreműködése nélkül, hivatalból is megtörténhetett – ha a régi kódnak egyértelműen meg lehetett feleltetni egy új kódot – másrészt, ha az adózó még a tavalyi szabályok szerint bejelentette az új kódokat. A kódok konvertálásáról az APEH-nál nyilvántartott törzsadataiból győződhet meg az adózó. A már konvertált kódok hatályossági dátuma 2008. évi. Tehát ha az adózó valamennyi tevékenysége mellett 2008. évi hatályossági dátum szerepel, teendője ezzel kapcsolatban nincs. Az ügyfélkapus belépési jogosultsággal rendelkező adózók az interneten elérhető EBEV rendszerben is megtekinthetik a törzsadataikat, az ilyen lehetőséggel nem rendelkezők pedig az ügyfélszolgálaton személyesen vagy képviselőjük útján győződhetnek meg arról, hogy van-e még olyan tevékenységi kódjuk, amit módosítaniuk kell.

Amelyik adózónak maradt olyan tevékenysége, amely miatt bejelentést kell tenni, első teendőként a konvertálást kell elvégezni. Az új TEÁOR’08 és szakmakód’08 nómenklatúrák, a tartalmi meghatározások, valamint a fordítókulcsok (a régi kódoknak megfelelő új kódok táblázatos formában) a Központi Statisztikai Hivatal honlapján (www.ksh.hu) megtekinthetőek.

A bejelentést az adózóra jellemző adózási formának megfelelő adatmódosító lapon kell megtenni. Így a cégbejegyzésre kötelezett társaságok, szervezetek a T201T, az egyéb szervezetek a T201, az egyéni vállalkozók T101E, az egyéb magánszemélyek pedig a T101 jelű nyomtatványon jelentik be a módosítást. Az adatlapok kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) tölthetőek le. A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatóak.

A bejelentést a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallással, az éves bevallásra kötelezett adózók esetében a 2008. évről benyújtandó éves adóbevallással egyidejűleg kell a teljesíteni az állami adóhatósághoz. Így például a kifizetők, munkáltatók illetve az úgynevezett főállású egyéni vállalkozók a január havi adó- és járulékbevallásukkal (0908, illetve 0958) egyidejűleg, február 12-én, aki ilyen bevallás benyújtására nem kötelezett, az éves (0801) bevallásával egyidőben február 25-én, akinek ilyen kötelezettsége sincs, például egy bérbeadással foglalkozó adószámos magánszemély, legkésőbb a személyi jövedelemadó bevallás határidején, május 20-án teljesíti ezt a kötelezettségét. Amennyiben az adózó a bevallását adókötelezettség hiányában a 09NY nyilatkozattal pótolja, az adatmódosító lapot legkésőbb a nyilatkozattal egyidejűleg meg kell küldeni az állami adóhatósághoz.

Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy a változásbejelentési kötelezettségüket elmulasztó, vagy késedelmesen teljesítő adózók esetében nem a bírságolás, hanem a bejelentés kikényszerítése az állami adóhatóság feladata.

kommentek: 0 db
Hozzászólok