X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Társasági adó 2012 (Tervezet)

2011.11.16.

A társasági adót érintő változások tervezete több újdonságot és változást tartalmaz.

Társasági adó
1) Veszteségelhatárolás:
A 2012-es adóévtől kezdődően jelentősen változnak a veszteségelhatárolás szabályai. A rendelkezés alapján
az adózó csak az elhatárolt veszteség nélkül számított
adóalap 50 százalékig jogosult a korábbi adóévek elhatárolt
veszteségének felhasználására, ugyanakkor a rendelkezés az
elhatárolt veszteség összegének teljes felhasználását nem
tiltja.
2) Átalakulás:Átalakulás esetén azonban a tulajdonosi szerkezetben és a tevékenységben történt változás függvényében korlátozódhat a jogelőd veszteségének felhasználása.
3) Cégvásárlás:Ugyancsak korlátozás lép életbe cégvásárlás esetén a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett bizonyos változások miatt.
4) Alultőkésítés: Az alultőkésítés kalkulációjánál ezentúl fi gyelembe kell venni azon kamatmentes kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettséget is, amelyre tekintettel az adózás előtti eredményt a transzferár-szabályok alapján kell csökkenteni.
Továbbá, a kötelezettség csökkenthető a kötelezettségek
között kimutatott összeg kölcsönként, vagy más jogcímen
való továbbadásából származó, a mérlegben a befektetett
pénzügyi eszközök, a követelések vagy az értékpapírok között
kimutatott pénzkövetelések összegével.
5) Bejelentett immateriális jószág: A javaslat alapján bizonyos feltételek fennállta esetén csökkenti a társasági adó alapját a jogdíjbevételre jogosító ún. bejelentett immateriális jószág értékesítése, valamint apportként történő kivezetése alapján elszámolt nyereség. Meghatározott szabályokkal a be nem jelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág értékesítése során keletkezett nyereség feltételes adómentességet kap.
A javaslat az ingatlanértékesítésből származó jövedelem
adózásának általános szabályaitól eltérő rendelkezést állapít
meg azokra az esetekre, amikor a termőföldből átminősített
ingatlan, illetve a termőföldből átminősített ingatlanvagyont
tulajdonában tartó társaság részesedésének értékesítéséből
(vagy más jogcímen történő kivezetéséből) származó
adóköteles jövedelem meghaladja a rendelkezésben rögzített
szabályok szerint megállapított szokásos eredményt.
Változnak egyes értékcsökkenési szabályok, illetve a
vállalkozási és nem a vállalkozási tevékenység érdekében
felmerült költségek, ráfordítások listája. Elismert ráfordítás
lesz például a reprezentáció és az üzleti ajándék.
ADÓHÍRLEVÉL
K+F: Bizonyos átmeneti rendelkezések
alkalmazásával megszűnnek egyes
kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó
adókedvezmények.
Bekerül továbbá a saját tevékenységi
körben végzett K+F tevékenység és az
adomány is a fogalmak közé, továbbá
az osztalék módosított fogalma az
Európai Unió egységes jogértelmezési
gyakorlatát követi.
Az ellenőrzött külföldi társaság esetében
már nem csak a valós gazdasági jelenlét
meglétét kell az adózónak bizonyítania,
hanem a szabály valamennyi
feltételének való megfelelést is
A számviteli elszámolás változásával
összhangban nem kell az adóalapot
növelni a külföldön megfi zetett társasági
adónak megfelelő adó összegével,
tekintettel arra, hogy az eredményben
sem jelenik meg ráfordításként ez a tétel.
A javaslat elveti 2013-tól az egykulcsos
(10%-os) társasági adó rendszerének
bevezetését.

kommentek: 0 db
Hozzászólok