X
Elfelejtett jelszó

Felhasználónév

X
Bejelentkezés

Felhasználónév

Jelszó

X
Keresés

Keresett kifejezés

login
MAGUNKRÓL HÍREK SZOLGÁLTATÁSOK KISOKOS ÜGYFÉLKAPU KAPCSOLAT LETÖLTÉS
}

Híreink

Témakör:

Plasztikai sebészeti tevékenység és az Áfa avagy mikor kell a számlát Áfásan és mikor nem kiállítani?

2012.12.23.

Az elmúlt egy évben számos vizsgálat indult a plasztikai sebészek és azok vállalkozásai ellen. A vizsgálatok kiterjedtek a számla, valamint nyugta adási kötelezettség teljesítésére valamint az Áfa szabályos alkalmazására.

 

Az Európai Bíróság az egészségüggyel kapcsolatos áfamentességeket elsősorban a C-384/98. számú, a C-141/00. számú, illetve a C-307/01. számú ítéleteiben érintette.

 

Bár alapvetően egyik ítélet sem a plasztikai sebészet áfarendszerbeli megítéléséről szól, azonban az Európai Bíróság mindhárom hivatkozott döntésében általános elvi jelleggel határozta meg azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy szolgáltatás humán-egészségügyi szolgáltatás címén áfamentességet élvezhessen.

 

Az Európai Bíróság álláspontja értelmében egy adott, egészségügy keretében, vagy ahhoz kapcsolódóan végzett szolgáltatás abban az esetben lehet áfamentes, ha az:

 

- betegség, vagy egészségügyi rendellenesség diagnosztizálására irányul, és/vagy

 

- betegség vagy egészségügyi rendellenesség kezelésére irányul, és/vagy

 

- betegség, vagy egészségügyi rendellenesség helyreállítására irányul.

 

Azon szolgáltatások, amelyek ezen céloknak egyértelműen nem felelnek meg, nem lehetnek áfamentesek egészségügyi szolgáltatás jogcímén, még akkor sem, ha annak nyújtója az egészségügyi szakma keretében látja el a tevékenységét.

 

A plasztikai sebészet sajátos annyiban, hogy annak keretében akár egészségügyi tartalmú, akár pusztán esztétikai, szépészeti célú beavatkozások is végezhetők. Éppen ezért a plasztikai sebészet megítélésénél beavatkozásonként kell vizsgálni, hogy megvalósul-e az egészség megőrzésének, fenntartásának vagy visszaállításának célja, azaz megállapítható-e a szolgáltatás adómentessége az Áfa törvény 85. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján.

 

Mint ahogyan fent kifejtésre került, az Európai Bíróság esetjoga alapján ugyanis nem lehet áfamentes az összes olyan szolgáltatás, melyet egészségügyi szakma keretében lehet végezni, hanem csak az az egészségügyi ellátás élvezhet egészségügy címén adómentességet, amelyet diagnosztizálási, kezelési és ezáltal a betegség vagy egyéb egészségügyi rendellenesség gyógyításának, helyreállításának céljával végeznek.

 

Következésképpen az egészségügyi szakma keretében nyújtott szolgáltatások adókötelesek akkor, ha nem felelnek meg az egészségügyi ellátás fenti tartalommal rendelkező kritériumainak, vagy bármely más mentességnek. Az Európai Bíróság szerint az egészségügyi szolgáltatás adókötelezettsége vagy adómentessége tehát attól függ, hogy azt milyen céllal nyújtják. Azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyeket elsődlegesen nem a humán egészség megőrzése - ideértve annak fenntartását vagy visszaállítását - céljával nyújtanak, az Európai Bíróság esetjoga értelmében nem lehet a közérdekére tekintettel adómentes szolgáltatásnak tekinteni.

 

A plasztikai sebészet esetén tehát nem a tevékenység (például az adott műtét) szakmai besorolása a döntő, ugyanis egy esztétikai beavatkozás nem feltétlenül szolgál egyben egészséget megőrző, visszaállító célokat, bár ágazati szakmai besorolása alapján egészségügyi szolgáltatás. Ennek megfelelően, amennyiben egy beavatkozás alapvetően esztétikai, szépészeti célokat szolgál, tehát egészségügyi szempontból nem indokolt a műtét elvégzése, és az adott beavatkozás nem jár együtt egy adott betegség vagy egyéb egészségügyi rendellenesség meggyógyításával, helyreállításával, és az egészséges állapot fenntartásában sincs szerepe, akkor a szolgáltatás nem tartozik a közérdekű jellegére tekintettel adómentes egészségügyi szolgáltatások körébe.

 

Az egészség-megőrzési cél vizsgálatánál ugyanakkor figyelembe vehető a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) rendelkezése arra vonatkozóan, hogy mely ellátások nem vehetők igénybe az E. Alap terhére. Az Ebtv. 18. § (6) bekezdés g) pontja alapján nem vehetők igénybe az E. Alap terhére a nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatások.

 

Megjegyzendő, hogy az Áfa törvény 85. § (1) bekezdés b) pontját és az Áfa törvény 85. § (4) bekezdés g) pontját figyelembe véve egyértelműen adómentes a társadalombiztosítási jogviszony alapján nyújtott plasztikai sebészeti ellátás. Amennyiben az adott plasztikai sebészeti szolgáltatás az Áfa törvény 85. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem minősül adómentesnek, akkor a plasztikai sebészeti szolgáltatások közül azok, amelyek a jellemzőik alapján a humán-egészségügyi szolgáltatást nyújtónak a társadalombiztosítással kötött szerződését és/vagy az ellátott biztosítási jogviszonyát vélelmezve az E. Alapból finanszírozhatóak lennének, az Áfa törvény 85. § (1) bekezdés c) pontja értelmében egyértelműen adómentesek, feltéve, hogy a humán-egészségügyi szolgáltatást nyújtó az Áfa törvény 85. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

 

 

 

Szerző: Koncz Attila

kommentek: 0 db
Hozzászólok